แม่แรงตะเข้ 3 ตัน จานใหญ่
แม่แรงตะเข้ 4 ตัน จานใหญ่
แม่แรงตะเข้ 3.5 ตัน โหลดเตี้ย
แม่แรงตะเข้ 3 ตันโหลดเตี้ย
แม่แรงตะเข้ 5 ตันโหลดเตี้ย
แม่แรงตะเข้ ล็อคลม 80 ตัน
แม่แรง 60 ตัน
แม่แรงคั้มสามขา 3/6 ตัน
แม่แรงกระปุก 3-50 ตัน
แท่นประกอบเครื่องยนต์
แท่นประกอบเครื่องยนต์ HWD-608B
แท่นประกอบเครื่องยนต์ FF280
แท่นยกเกียร์ 1 ตัน
แท่นยกเกียร์ 0.6 ตัน (2สูป)
แท่นยกเกียร์ 0.6 ตัน (1สูบ)
แม่แรงตะเข้ยกเกียร์ 0.5 ตัน
เครนยกเครื่อง 2 ตัน 1สูบ (สีแดง)
เครนยกเครื่อง 2 ตัน (สีแดง)
เครนยกเครื่อง ขนาด 1 ตัน (สีเขียว)
แท่นกดสปริงโช๊ค รุ่นใหม่
แท่นกดสปริงโช๊คB
×